fb
23 Wrz 2019

Nowy chodnik i nawierzchnia na Witaszka

Rozpoczęła się przebudowa ul. Witaszka w Śmiglu. Zadanie obejmuje remont chodnika oraz nową nawierzchnię bitumiczna na drodze. Długość remontowanego odcinka to 370 metrów. Na zadanie pozyskaliśmy dotację celową w kwocie 78500 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach dofinansowania do budowy dróg do gruntów rolnych. Roboty zostaną zakończone do końca października br.

MM

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych