fb Wirtualny spacer
24 czerwca 2016

OSP w Bronikowie ma już 90 lat!

18 czerwca br. druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronikowie świętowali 90-lecie istnienia swojej jednostki. Na ten jubileusz przybyli: burmistrz Śmigla - Małgorzata Adamczak, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka, a zarazem prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP Rzeczpospolitej Polskie w Kościanie - druh Kazimierz Król, prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Śmiglu - druh Jerzy Cieśla, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie - st. brygadier Jarosław Tomaszewski, Komendant Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Śmiglu - druh Łukasz Kurzawski, sekretarz Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Śmiglu - druh Wojciech Olejnik, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Śmiglu - Aleksy Adamczewski, członek Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcji Handlu i Usług Rolniczych ŚMIGROL Sp. z o.O. - Śliwiński Paweł, dyrektor Zespołu Szkół w Bronikowie - Piotr Filipowicz, prezes Kółka Rolniczego w Bronikowie - Tadeusz Rękoś, zastępca prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Bronikowie - Zofia Tajchert, sołtys Bronikowo - Śliwiński Ryszard, Ryszard Rydlichowski z małżonką, a także: Lech Krzelowski z małżonką, Elżbieta i Ryszard Habernik, Konrad Smok, Krzysztof Nyczka, prezesi i naczelnicy OSP z: Boguszyna, Morownicy, Śmigla, Nietążkowa, Sierpowa, Starego Bojanowa, Żegrówka, Machcina, Karśnic i Bronikowa.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem pocztów sztandarowych z: OSP Bronikowo, OSP Boguszyn, OSP Morownica, OSP Śmigiel, OSP Nietążkowo, OSP Stare Bojanowo, OSP Żegrówko, OSP Karśnice i Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Śmigla przez główną ulicę wsi. Orszak poprzedzała konna sikawka, powożona przez Esterę i Sylwię Rydlichowskie. Następnie odbyła się odprawiona przez ks. Józefa Rydlewskiego msza św. w intencji działających, a także zmarłych członków OSP Bronikowo. W dalszej części obchodów 90- lecia OSP w Bronikowie odbyła się uroczysta akademia, którą poprowadził prezes Ireneusz Nowak. Podczas jej trwania odczytano rys historyczny „jubilatki”, a następnie zasłużonym i wyróżniającym się strażakom wręczono odznaczenia. Złote medale „Za zasługi dla pożarnictwa” przekazano druhom: Antoniemu Samolowi, Grzegorzowi Koniecznemu, Janowi Frąckowiakowi oraz Stanisławowi Sosińskiemu. Natomiast srebrne medale „Za zasługi dla pożarnictwa” wręczono Śliwińskiemu Damianowi, Śliwińskiemu Rafałowi oraz Nyczce Rafałowi, a brązowe medale „Za zasługi dla pożarnictwa” Smok Konradowi, Śliwińskiemu Krzysztofowi, Rodewald Łukaszowi, Koniecznemu Ryszardowi, Sosińskiemu Piotrowi, Kubiak Romanowi, Dworczak Jakubowi, Śliwińskiemu Mateuszowi i Śliwińskiemu Łukaszowi. Dekoracji dokonał druh Kazimierz Król oraz burmistrz Śmigla -Małgorzata Adamczak.

Następnie za wieloletnią wysługę odznaczenia otrzymali poszczególni druhowie. Za pięcioletnią wysługę: Krzysztof Sosiński, Marcin Rękoś oraz Jakub Dworczak; za wysługę 10 lat: Śliwiński Mateusz, Sieradzki Andrzej, Śliwiński Tobiasz, Frąckowiak Łukasz, Śliwiński Hubert, Walczak Mateusz, Śliwiński Daniel, Sosiński Piotr, Tajchert Błażej, Napierała Paweł, Kubiak; za wysługę 15 lat: Śliwiński Krzysztof, Frąckowiak Roman, Śliwiński Damian, Nyczka Krzysztof, Śliwiński Rafał, Smok Konrad, Śliwiński Paweł, Szkudlarczyk Paweł, Ossowski Piotr, Ambrowczyk Hubert, Śliwiński Łukasz, Rodewald Łukasz; za wysługę 20 lat: Konieczny Ryszard, Konieczny Grzegorz, Nyczka Rafał, Krystek Witek, Frąckowiak Stanisław; za wysługę 25 lat: Józefczak Jarosław, Cichorzewski Paweł, Rydlichowski Ryszard, Frąckowiak Arek; za wysługę 30 lat: Gindera Roman, Majorek Henryk, Śliwiński Paweł, Frąckowiak Jan; za wysługę 35 lat: Cyka  Tadeusz, Majorek Ryszard, Drobnik Krzysztof, Kucharski Marek, Drobnik Andrzej, Biberstaj Henryk, Jakubowski Dariusz, Nowak Ireneusz; za wysługę 40 lat: Sosiński Stanisław, Rękoś Ferdynand, Leśny Bogdan; za wysługę 45 lat: Śliwiński Ryszard, Jerzyk Ryszard, Śliwiński Władysław, Konieczny Leon, Samol Antoni; za wysługę 50 lat: Ambrowczyk Henryk; za wysługę 65 lat: Drobnik Marian, a za wysługę 70 lat: Sroczyński Czesław i Śliwiński Józef. Wręczenia odznak dokonał prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Śmiglu -druh Jerzy Cieśla i burmistrz Śmigla - Małgorzata Adamczak. Zarząd i członkowie OSP Bronikowo przy okazji uroczystości 90-lecia istnienia i działania wyrazili podziękowania druhom za ich wieloletnią pracę społeczną na rzecz lokalnego środowiska, a także za przekazywanie poszanowania munduru i tradycji strażackich. Listy gratulacyjne otrzymali najstarsi, a zarazem honorowi członkowie jednostki: druh Marian Drobnik oraz druh Śliwiński Józef. Natomiast druhom Czesławowi Sroczyńskiemu i ks. Kanonikowi Zbigniewowi Fengler, w związku na ich stan zdrowia, wyróżnienia zostaną wręczone w innym terminie. Za wieloletnią pracę z młodzieżą i działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej, a także wieloletnie pełnienie funkcji w zarządzie listy gratulacyjne otrzymali.: druh Jerzyk Ryszard, druh Leon Konieczny, a także druh Ireneusz Nowak. Zarząd OSP Bronikowo z okazji 90-lecia istnienia miejscowej straży podziękował druhom strażakom za całokształt pracy na niwie ochrony przeciwpożarowej i zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności oraz udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Wyróżnionym osobom stosowne dyplomy wręczył druh naczelnik Leon Konieczny i zastępca naczelnika druh Krzysztof Ślliwiński.  Wyróżnione zostały także przedstawicielki płci żeńskiej, czynnie angażujące się w życie jednostki OSP Bronikowo.

W dalszej części uroczystej akademii prezes „Jubilatki” - Ireneusz Nowak podziękował władzy samorządowej Śmigla, Zarządowi Powiatowemu Związku OSP RP w Kościanie, Zarządowi Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Śmiglu, Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie za współpracę, zrozumienie potrzeb strażaków i wspieranie inicjatyw strażackich. Druh prezes wraz z naczelnikiem podziękowali także właścicielom oraz przedstawicielom firm i zakładów pracy za zrozumienie trudu strażackiego rzemiosła, udzieloną pomoc, wsparcie finansowe i współpracę, wręczając im dyplomy i statuetki.  

Zarząd i członkowie OSP Bronikowo uhonorowali za wieloletnią współpracę dyplomami i statuetkami: Zespół Szkół w Bronikowie, Zarząd Kółka Rolniczego w Bronikowie, Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w Bronikowie, a także Radę Sołecką Sołectwa Bronikowo.

W dalszej części uroczystości jubileuszu przemówienia wygłosili: druh Kazimierz Król, burmistrz Śmigla - Małgorzata Adamczak, Komendant Powiatowej PSP w Kościanie - Jarosław Tomaszewski, a także druh Jerzy Cieśla. Złożyli oni „Jubilatce” życzenia, a druhom szczęśliwych powrotów i dalszej satysfakcji z pracy na rzecz bliźniego. Do życzeń zostały dołączone stosowne listy, grawerton i kwiaty. Uczestniczące w uroczystości jubileuszu zaproszone jednostki także złożyły życzenia i dokonały wpisu w pamiątkową księgę.

Prezes OSP Bronikowo - Ireneusz Nowak na ręce druha naczelnika przekazał 3 kamizelki odblaskowe z napisem „Straż” jako wkład w doposażenie jednostki. Na tym zakończono część oficjalną i zaproszono wszystkich na część artystyczną wykonaną przez dzieci z Boguszyna i młodzież z Zespołu Szkół z Bronikowa. Na zakończenie druh Ireneusz Nowak jeszcze raz wszystkim uczestnikom uroczystości podziękował i zaprosił na poczęstunek i zabawę taneczną.

Warto wspomnieć, że z okazji obchodzonego jubileuszu, Ireneusz i Ewa Nowak przygotowali wystawę zdjęć OSP Bronikowo ze zbiorów Józefa Śliwińskiego, Walentego Ambrowczyka, Ireneusz Nowaka i własnych jednostki. Wszystkie otrzymane kwiaty zostały złożone pod krzyżem na cmentarzu celem oddania hołdu wszystkim zmarłym strażakom z OSP Bronikowo.      

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych