Facebook
Youtube realizowane projekty

OWP w Kościanie zaprasza na szkolenie dot. zmian w prawie pracy oraz podatkach dochodowych