fb Wirtualny spacer
14 stycznia 2021

O ulicach słów kilka

Przemieszczając się ulicami Śmigla i okolicznych miejscowości rzadko zastanawiamy się nad ich znaczeniem. Skąd pochodzą nazwy tych ulic? Kim byli ludzie, których nazwiska są upamiętnione na tablicach? Zapewne jedne nawiązują do historii lub charakterystyki danego miejsca, a inne mają za zadanie upamiętnić ludzi wybitnych i zasłużonych. Uważamy, że warto przybliżyć etymologię nazw ulic, przede wszystkim tych związanych z historią gminy Śmigiel.

Zacznijmy od ulicy Zdrojowej w Śmiglu

Zdrojem jest określane miejsce w ziemi, z którego wypływa woda, a zatem pochodzenia nazwy należy doszukiwać się w charakterystyce tego terenu, ale też i historii. Pod hasłami: „ulice”, „urbanizacja” oraz „wodociąg” w publikacji autorstwa Huberta Zbierskiego „Śmigielskim a, b, c… przyczynki do dziejów miasta” zamieszczone są informacje dotyczące pochodzenia nazwy ulicy Zdrojowej.

Czytamy, że w planie gazyfikacji z 1902 r. ul. Zdrojowa to Quellgasse, a w 1913 roku w planie wodociągowania miasta zaznaczono - Kleine Quellgasse, jako uliczkę wychodzącą z ul. Zdrojowej i prowadzącą do ulicy Mickiewicza obok dawnej synagogi, przy której zlokalizowane było ostatnie źródełko. Nazwa współczesna, jako ulica Zdrojowa widnieje w zachowanych dokumentach z 1921 r.

Niegdyś przez ulicę Zdrojową przepływał południowy ciek wodny, który swój początek miał na terenie stawów Eigelssee. Ciek ten był również zasilany licznymi źródłami, w tym zlokalizowanymi na terenie obecnej ulicy Zdrojowej. Pan Hubert Zbierski w swojej książce pod hasłem urbanizacja tak opisuje jedno ze źródeł: "Tam, blisko synagogi, zdrój był jeszcze czynny pod koniec lat 40. ub. w. Pamiętam wysokiego, szczupłego p. Bartkowiaka, mieszkającego przy Zdrojowej, jak w dwóch wiadrach powieszonych na nosidle, zwanym „po naszemu” siuńdami (poprawnie koromysło) ulicą A. Mickiewicza nosił wodę ze zdroju do swego domu." Dalej autor pisze o walorach leczniczych wody z tego zdroju: "Woda ta kiedyś musiała mieć walory lecznicze, o czym mówiła legenda (wspominała ją kiedyś p. Ilmerowa) i o czym świadczą liczne wota przy figurze Matki Boskiej Płaczącej w śmigielskim kościele farnym. Źródło „święte” wymienione jest w dokumencie z 1415 r."

O źródłach przy ulicy Zdrojowej pod hasłem „wodociąg” autor wspomina, że w 1576 roku ówcześni właściciele Śmigla wydali przywilej na założenie wodociągu miejskiego, który zasilały źródła wody znajdujące się w obniżeniu pomiędzy obecną ulicą Zdrojową i Ogrodową.

Warto dodać, że bardzo dobra jakość źródlanej wody w Śmiglu dała w mieście także początek rozwoju piwowarstwa. 

AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych