fb Wirtualny spacer
13 marca 2017

Ogłoszenie - zebranie Osiedla nr 1 w Śmiglu

Na podstawie § 31 Statutu Osiedla nr 1 w Śmiglu uchwalonego Uchwałą  Nr VII/88/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zarządu Osiedla zwołuję zebranie, które odbędzie się

23 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 1800 

 w Centrum Kultury w Śmiglu (wejście C), podczas którego odbędzie się głosowanie ws. uzupełnienia składu Zarządu Osiedla.

       Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Zarządu Osiedla z działalności za 2016 r.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Zgłaszanie kandydatów.
  6. Wybory.
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zamknięcie zebrania.                                

                                    

                                                                        Burmistrz Śmigla

                                                                  /-/ Małgorzata Adamczak

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych