fb Wirtualny spacer
12 października 2015

Ogłoszenie dot. oferty na wykonanie aktualizacji treści umieszczonej na tablicach informacyjnych

Śmigiel, dnia 12 października 2015 r.

JRP.7011.3.2015.MSz          

 

OGŁOSZENIE

 

Gmina Śmigiel 23 lipca 2015 r. podpisała aneks do Umowy o Dofinansowanie w ramach realizowanego Projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W związku z powyższym zmianie uległy istotne informacje związane z realizacją Projektu, tzn.:

 • miejsce realizacji,
 • planowany koszt inwestycji (wartość projektu),
 • dotacja uzyskana z Unii Europejskiej,
 • budżet Gminy Śmigiel.

 

Beneficjent zgodnie z zasadami promocji inwestycji na froncie robót umieszcza tablice informacyjne. Na terenie miasta Śmigla tablice zlokalizowane są przy ul. Leszczyńskiej oraz przy Pl. Wojska Polskiego (rozmiar tablic 3,7 x 2,7 m). Kolejne dwie tablice umieszczone są w Koszanowie, Karminie oraz Morownicy (rozmiar tablic 3 x 2m). W związku z wykorzystaniem tablic podczas realizacji projektu, Gmina Śmigiel zobowiązana jest zaktualizować treść ww. tablic. W związku z wieloletnią eksploatacją, tablice należy również poddać odnowieniu:

 1. Tablica zlokalizowana w Śmiglu przy ul. Leszczyńskiej musi zostać oczyszczona (prawdopodobnie pod folię dostała się rdza) i należy na nowo wykonać cały opis wraz z loginami (zgodnie z załączonym wzorem);
 2. Tablica zlokalizowana w Śmiglu przy Pl. Wojska Polskiego podlega wyłącznie aktualizacji danych (zgodnie z załączonym wzorem);
 3. Tablica zlokalizowana w Koszanowie (przy oczyszczalni ścieków) podlega wyłącznie aktualizacji danych.
 4. Tablica zlokalizowana w Karminie podlega wykonaniu na nowo opisów wraz z loginami (zgodnie z załączonym wzorem);
 5. Tablica zlokalizowana w Morownicy podlega wykonaniu na nowo opisów wraz z loginami (zgodnie z załączonym wzorem);.

W związku z powyższym, proszę o przedstawienie oferty na wykonanie aktualizacji treści umieszczonej na tablicach informacyjnych oraz ich odnowienie, zlokalizowanych na terenie Gminy Śmigiel (5 szt.)

Nowo naniesioną treść należy wykonać:

 • w technologii, która uniemożliwia wprowadzenie w niej zmian,
 • odporną na warunki atmosferyczne.

Czas wykonania usługi – 15 dni od dnia złożenia zamówienia.

 

Przygotowywana aktualizacja tablic musi być zgodna z:

 

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64 – 030 Śmigiel lub przesyłając na adres mailowy mszulc@smigiel.pl  w terminie do dnia 16 października 2015 r., do godz. 1100.

 

Z poważaniem
BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Małgorzata Adamczak

 

 

W załączniku:

 1. wzór oferty,
 2. oświadczenie wykonawcy,
 3. wzory tablic z aktualizowanymi danymi,
 4. aktualne zdjęcia tablic,
 5. logotypy.
 6. zasady promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ 2007 – 2013.

Pliki do pobrania

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych