fb Wirtualny spacer
02 lutego 2023

Ogłoszenie o wyborach na nowych członków rady sołeckiej oraz zmianie funduszu sołeckiego wsi Nietążkowo

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie § 19 i § 29  Statutu Sołectwa Nietążkowo uchwalonego Uchwałą Nr III/34/2018 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 20 grudnia 2018 r. w związku z ustąpieniem z funkcji dotychczasowych członków rady sołeckiej zwołuję Zebranie Wiejskie, które odbędzie się

16 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 18:00

w świetlicy wiejskiej w Nietążkowie (ul. Leśna 36), podczas którego odbędą się wybory nowych członków rady sołeckiej.

 

 Porządek zebrania:

1.  Otwarcie zebrania.

2.  Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór przewodniczącego zebrania.

4.  Wybór komisji skrutacyjnej.

5.  Zgłaszanie kandydatów na członków rady sołeckiej.

6.  Wybór członków rady sołeckiej.

7.  Wolne głosy i wnioski.                                  

8. Zamknięcie zebrania.                                                         

 

Burmistrz Śmigla

/-/ Małgorzata Adamczak

 

 

OGŁOSZENIE
 
Na podstawie Statutu Sołectwa Nietążkowo uchwalonego Uchwałą Nr III/34/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz Ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim art. 7, w związku z podjęciem wniosku o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego zwołuję zebranie, które odbędzie się:

16 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 18:30

 w sali wiejskiej w Nietążkowie, podczas którego uchwalony zostanie wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok.

 

Porządek zebrania:

1.   Otwarcie zebrania przez Sołtysa.

2.   Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.   Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

4.   Przedstawienie propozycji o wprowadzenie zmian do wniosku dotyczącego funduszu sołeckiego.

5.   Podjęcie uchwały ws. przyjęcia wniosku o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

6.   Wolne głosy i wnioski.

7.   Zamknięcie zebrania.

 

 

  Sołtys Wsi Nietążkowo

/-/ Piotr Błaszkowski 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych