fb Wirtualny spacer
01 grudnia 2022

Podsumowanie projektu "Zróbmy coś razem w gminie Śmigiel"

24 listopada br. w Ranczo w Dolinie odbyła się uroczysta gala podsumowująca projekt  "Zróbmy coś razem w gminie Śmigiel" realizowany przez Fundację z Marzeniami na terenie gminy Śmigiel. W ramach projektu odbyło się 5 szkoleń dla uczestników z zakresu m.in. partycypacji społecznej, narzędzi lokalnego lidera, współpracy i mobilizacji społeczeństwa. Następnie przeprowadzonych zostało piętnaście warsztatów, podczas których lokalni liderzy wraz z grupami wolontariuszy pracowali nad swoją inicjatywą. W międzyczasie odbył się wyjazd na wizyty studyjne do 5 organizacji pozarządowych w Krakowie: Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych, Centrum Obywatelskiego, Fabryki Inicjatyw, Fundacji Crush on Trash oraz Fundacji Inicjatyw Twórczych Społeczno-Edukacyjnych Kurdybanek. Następnie odbyły się inicjatywy na terenie gminy Śmigiel. W inicjatywach nie brakowało pomocy wolontariuszy oraz partnerów społecznych. 

Zarząd Fundacji składa podziękowania  wszystkim 15 uczestniczkom i uczestnikowi projektu. Dziękujemy także za wsparcie i obecność Burmistrz Śmigla Małgorzacie Adamczak. Pragniemy również podziękować Piotrowi Błaszkowskiemu - dyrektorowi Centrum Kultury za okazaną pomoc na rzecz Fundacji.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.


Joanna Janowicz
Prezes Fundacji z Marzeniami

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych