fb Wirtualny spacer
23 listopada 2015

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Śmigiel

10 listopada 2015 r. Gmina Śmigiel podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę dotacji na pokrycie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Śmigiel”. Pomoc finansowa została przyznana w formie dotacji do kwoty ogółem 9 360,00 zł.

PGN jest dokumentem strategicznym, który określa kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym, czyli do zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawy jakości powietrza, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia energii finalnej. Wdrożenie PGN powinno przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska. W dokumencie zostaną zawarte m. in. informacje o wielkości zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla, a także działania przewidywane do zrealizowania w okresie do 2020 r.

www.wfosgw.poznan.pl

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych