fb Wirtualny spacer
07 marca 2016

Przypominamy o obowiązku numeracji domów

Uprzejmie przypominamy o obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym posesji. Wynika on z przepisu art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawa geodezyjnego i kartograficznego (tekst jed.: Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. Zm.). Niezrealizowanie tego obowiązku jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 250 złotych.

Na polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji, w miesiącach marzec i kwiecień, funkcjonariusze dokonają sprawdzenia oznaczeń budynków i w przypadku niespełnienia ww. obowiązku podejmą działania represyjne.

Właściwa realizacja wskazanego obowiązku ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Policja zwraca uwagę na fakt, że brak właściwego oznaczenia posesji powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służ odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek. Często bowiem zdarza się, że ratownicy medyczni, strażacy bądź policjanci, poszukując adresu wezwania/interwencji, tracą cenne minuty, które mogą uratować ludzkie życie.

 

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych