Facebook
Youtube realizowane projekty

„Pszczołom pomagamy - Glińsko upiększamy”

W piątek 25 września w Glińsku Sołtys (Liderka grupy Lawendowe Glińsko) wsi wraz z Radą Sołecką i mieszkańcami zakończyli pierwszy etap projektu pt. „Pszczołom pomagamy – Glińsko upiększamy”. Około 20  osób spotkało się, aby wzdłuż drogi gminnej, w niezagospodarowanych pasach oraz przy Krzyżu posadzić lawendę i inne rośliny.  Wszystkie prace udało się wykonać, pogoda dopisała. Kolejnym zadaniem jest konkurs artystyczny z nagrodami pt. „Pszczoła w ogrodzie = miód w zagrodzie” (plastyka, fotografia). Konkurs trwa do 13 października 2020 r.  Regulamin konkursu można pobrać ze strony www.smigiel.pl Przygotowane prace można: dostarczyć: osobiście do Agnieszki Adamczak Glińsko 5 lub Krystyny Jaśkowiak Glińsko 23a lub  do pok. 11 Urzędu Miejskiego Śmigla albo przesłać: e-mailem na adresy agarumak@gmail.com i mtomaszewska@smigiel.pl. Organizatorzy akcji składają wszystkim osobą zaangażowanym serdeczne podziękowania.

 

Projekt realizowany w ramach konkursu Lokalny Fundusz Małych Inicjatyw organizowany przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan, sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności  ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

MT