fb Wirtualny spacer
27 września 2022

Rolnicy jednoczą siły

W dwóch gospodarstwach rolnych z gminy Śmigiel odbyła się wizyta studyjna w ramach realizowanego przez Federację Grup i Producentów Wołowina Polska projektu pn. Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników dzięki ograniczeniu roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny.

50 rolników reprezentujących województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie odwiedziło 21 września br. gospodarstwo Cezarego Lisowskiego z Olszewa oraz Jana Pietrzaka w Księginkach. Drugi z rolników jest prezesem Federacji.

W całym projekcie bierze udział 100 rolników z czterech województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego.

- Jako hodowcy bydła borykamy się z wieloma problemami. Jednym z nich jest dominująca pozycja pośredników w łańcuchu produkcji. Szczególnie na etapie zakupu młodego bydła – cieląt i odsadów, których tradycyjnym zagłębiem jest północny wschód Polski. Chcemy połączyć siły. Młode bydło – cielęta oraz odsady trafiają głównie do województw kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego za pośrednictwem kilku pośredników. Dominującą pozycję mają również pośrednicy na etapie sprzedaży dorosłych sztuk. Potrzebna jest natychmiastowa zmiana układu sił w łańcuchu, w którym występuje wiele nieprawidłowości, a pozycja rolników jest w nim zdecydowanie najsłabsza. Ten projekt ma na celu nawiązanie kontaktów wśród hodowców bydła, poszerzenie wiedzy rolników oraz wymianę doświadczeń. - podsumowuje przedsięwzięcie Jan Pietrzak.

aka, Fot. Patryk Chabasiński

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych