fb
05 lutego 2016

Rozmawiali o funduszu sołeckim

W czwartek odbyło się spotkanie z sołtysami i radnymi Rady Miejskiej Śmigla. Głównym tematem rozmów był pomysł wprowadzenia w gminie funduszu sołeckiego.

Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele gmin, w których fundusz sołecki już funkcjonuje: Wójt Gminy Pakosław - Kazimierz Chudy oraz Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń - Bartosz Kobus. Włodarze opowiadali o plusach i minusach funduszu oraz własnych doświadczeniach, a także odpowiadali na pytania. O tym czy fundusz sołecki w gminie Śmigiel zostanie wprowadzony zadecydują radni na marcowej sesji.

Spotkanie było dobrą okazją by omówić także sprawy bieżące. Na pytania sołtysów i radnych odpowiadali Burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak, Prezes Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu Violetta Gładysiak oraz kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Tomasz Pawlak. Ponadto Skarbnik Śmigla przedstawił i omówił budżet gminy na rok 2016.

MM

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych