fb Wirtualny spacer
18 kwietnia 2019

Śmigielska termomodernizacja otrzymała dofinansowanie

W lutym 2018 roku zakończono inwestycję pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Śmiglu (Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną)”. Całkowita kwota projektu przy podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim wynosiła 5.443.827, 91 zł, natomiast umowa z wykonawcą po przeprowadzonym przetargu została podpisana na kwotę: 5.699.999,99 zł.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznała Gminie Śmigiel dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie 4.260.526,44 zł. Na początku 2019 roku przez Urząd Marszałkowski została przeprowadzona całkowita kontrola projektu, potwierdzająca, że wniosek o płatność końcową za okres 19.05.2017 roku do 05.03.2018 roku został zweryfikowany pozytywnie.

17 kwietnia 2019 roku na konto gminy Śmigiel wpłynęło 3.588.237,45 zł dofinansowania. Kwota dofinansowania została zmniejszona w wyniku zmiany udziału powierzchni wynajmowanej do całkowitej powierzchni termomodernizowanych pomieszczeń oraz w wyniku wymagania w stosunku do wykonawcy zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami i podatkami, a nie oświadczeń o niezaleganiu. Mimo że wyroki Krajowej Izby Odwoławczej potwierdzają, że w tego typu postępowaniach można wymagać zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami i podatkami wystawianych przez Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Marszałkowski nie poparł stanowiska wystosowanego przez Gminę Śmigiel.

W wyniku realizacji projektu w budynku Szkoły Podstawowej w Śmiglu wykonano:
- modernizację wentylacji kuchni, sali jadalnej oraz sal gimnastycznych,
- modernizację oświetlenia,
- instalację paneli fotowoltaicznych
- modernizację instalacji CO,
- kotłownię gazową opartą na absorpcyjnych pompach ciepła dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,
- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śmiglu.

Natomiast w budynku Centrum Kultury w Śmiglu wykonano:
- modernizację instalacji CO,
- modernizację instalacji elektrycznej,
- instalację fotowoltaiki,
- wentylację nawiewno-wywiewnej z odzyskaniem źródeł ciepła sali widowiskowej,
- termomodernizację budynku,
- kotłownię gazową kondensacyjną .

 

Korzyści związane z wykonaniem termomodernizacji

- Każda złotówka, która zasila budżet gminy Śmigiel jest na wagę złota. Ponad 3,5 miliona złotych dofinansowania tak trudnego projektu, jakim była termomodernizacja, jest dla mnie ogromnym sukcesem. W wyniku realizacji przedsięwzięcia uzyskaliśmy wiele korzyści, między innymi: zmniejszyła się roczna emisja gazów cieplarnianych, zmniejszyło się roczne zużycie energii pierwotnej w budynkach publicznych, zaoszczędziliśmy zarówno na energii elektrycznej, jak i cieplnej oraz zmniejszone jest zużycie energii końcowej. Koszty zużycia mediów budynku Szkoły Podstawowej w Śmiglu zmniejszyły się z wydawanego rocznie ponad miliona złotych na ponad 259 tysięcy złotych. Po roku wiemy, że przy cieple generowanym w nowej kotłowni oszczędzamy rocznie ponad 759 tysięcy złotych – komentuje burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak.

 

Koszty zużycia mediów budynku Szkoły Podstawowej w Śmiglu

 

Przed termomodernizacją:

Okres

Energia elektryczna

Ciepło (stara kotłownia)

 

2016.01

9 990,14

79 085,19

 

2016.02

11 555,45

79 085,19

 

2016.03

10 205,07

79 085,19

 

2016.04

8 845,98

79 085,19

 

2016.05

6 310,78

79 085,19

 

2016.06

5 877,22

79 085,19

 

2016.07

1 882,92

79 085,19

 

2016.08

2 824,01

79 085,19

 

2016.09

8 334,31

79 085,19

 

2016.10

11 736,38

79 085,19

 

2016.11

12 468,93

79 085,19

 

2016.12

11 078,95

79 085,19

 
 

70 357,23

949 022,28

1 019 379,51

 

Po termomodernizacji:

 

 

(zmiana grupy taryfowej)

Gaz (nowa kotłownia)

 

2018.01

36 710,81

256,05

 

2018.02

30 507,60

7 720,41

 

2018.03

29 469,35

4 821,93

 

2018.04

15 679,09

2 141,28

 

2018.05

9 169,00

2 636,59

 

2018.06

7 510,20

1 967,22

 

2018.07

5 383,12

1 962,54

 

2018.08

6 166,27

1 678,87

 

2018.09

9 852,02

1 144,91

 

2018.10

19 947,59

1 201,65

 

2018.11

26 941,81

2 274,46

 

2018.12

32 318,20

1 972,07

 
 

229 655,06

29 777,98

259 433,04

       
   

Oszczędność

759 946,47

 

- Przeprowadzona „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Śmiglu (Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną)” podniosła standard życia mieszkańców nie tylko miasta Śmigiel, ale i całego powiatu. Innowacyjne rozwiązanie grzewcze zapewnia bowiem lepszą jakość i stan środowiska naturalnego, przede wszystkim powietrza. Polepszone zostały także warunki pracy i przebywania w obiektach pracowników oraz uczniów – dodaje burmistrz Śmigla.


Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych