fb Wirtualny spacer
11 września 2018

UWAGA NOWY TERMIN SKAŁDANIA WNIOSKÓW NA DOTACJE DO WYMIANY PIECA

Burmistrz Śmigla informuje, że od dnia 18 września 2018 można składać wnioski  o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Śmigiel na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza (wymiana pieca węglowego).

Jednocześnie informuję, że został wyznaczony termin do 15 października 2018 roku, do którego będzie można składać wnioski.   

Podczas sesji Rady Miejskiej Śmigla, która odbyła się 30 sierpnia 2018 roku, przyjęta została uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Śmigiel na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza. Link do uchwały: https://bip.smigiel.pl/uchwala/1036/uchwala-nr-xlix-375-18.

Dotacją objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie dotychczasowego pieca węglowego na: kotły gazowe, kotły olejowe, kotły gazowo-olejowe, ogrzewanie elektryczne, wymienniki ciepła, pompy ciepła, ogrzewanie z kotłem na paliwo stałe przy spełnieniu warunków przepisów unijnych.

Dofinansowaniu nie będą podlegać: zakup urządzeń przenośnych (tj. grzejników olejowych i elektrycznych, dmuchaw, klimatyzatorów i innych); koszt wykonania dokumentacji wymaganej do realizacji zadania, tj. projektu budowlanego oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń.

Wysokość dotacji będzie obejmowała wysokości 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji, jednak nie więcej niż 3.500 zł brutto. Wnioski o dotację rozpatrywane są według kolejności ich złożenia do wyczerpania środków zabezpieczonych w budżecie.

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych