fb Wirtualny spacer
04 maja 2015

VIII sesja Rady Miejskiej

Kwietniowa sesja Rady Miejskiej odbyła się w ostatnią środę miesiąca. Radni zapoznali się ze sprawozdaniami za rok ubiegły: z realizacji Programu Współpracy Gminy Śmigiel z Organizacjami Pozarządowymi, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności ośrodka. Ponadto, podjęli siedem uchwał. Dwie dotyczyły nabycia nieruchomości gruntowych, na których zostały pobudowane przepompownie ścieków w Poladowie oraz Karśnicach. W związku ze zmianą mieszkaniowego zasobu gminy, radni wprowadzili korekty w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Śmigiel w latach 2012-2017. Zmiany porządkowe zostały wprowadzone także w bieżącym budżecie gminy. Na sesji Rada wskazała ponadto zastępcę Burmistrza Śmigla - Marcina Jurgę, na przedstawiciela Gminy Śmigiel w Stowarzyszeniu Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.   Również decyzją Rady, jedna z ulic w Nietążkowie - stanowiąca przedłużenie ulicy Morownickiej w Śmiglu - otrzymała nazwę także Morownickiej.

Ostatnia uchwała, wprowadzona do porządku obrad na sesji, dotyczyła przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Śmigiel na lata 2015 – 2022, która, poza określeniem kierunków rozwoju gminy, pozwoli m.in. na skorzystanie ze środków zewnętrznych w nowej perspektywie finansowania.

Przewodniczący Rady kolejną sesję zaplanował na 28 maja br. Zaprosił również zebranych na uroczystą sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 30 maja w Centrum Kultury w Śmiglu podczas Dni Śmigla.

AKA
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych