fb Wirtualny spacer
04 maja 2017

WKU informuje o zwiększeniu limitów powołań do służby przygotowawczej w 2017 r.

W związku z planowanym zwiększeniem limitów powołań do służby przygotowawczej w 2017 roku na powołania w miesiącach maj i wrzesień Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie prowadzi nabór na podstawowe przeszkolenie wojskowe. Odbycie służby przygotowawczej umożliwia w przyszłości podjęcie służby zawodowej.  Szkolenie jest całkowicie bezpłatne i nie rodzi żadnych zobowiązań wobec wojska. Osoba zakwalifikowana przez okres szkolenia otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie. Oferta skierowana jest również do osób zatrudnionych i pobierających naukę w trybie zaocznym. Pracodawca na czas szkolenia ma obowiązek udzielić urlopu bezpłatnego. Wnioski można składać bezpośrednio w WKU. Terminy szkoleń w 2017 roku i szczegóły na stronie internetowej WKU w Lesznie w zakładce „Służba przygotowawcza” oraz pod nr tel. 261677224. Zwiększone limity miejsc w 2017 roku!

Na przeszkolenie może być powołana osoba która spełnia następujące warunki:

- obywatelstwo polskie

- zdolność do czynnej służby wojskowej kategoria zdrowia „A”

- wykształcenie co najmniej gimnazjalne

- nie karalność za przestępstwa umyślne

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych