fb
06 lutego 2017

W Bronikowie i Glińsku zakończono budowę

Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko” realizowanego w ramach środków krajowych przyznanych w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 2 806 562,78 zł netto, w tym wielkość przyznanej Gminie Śmigiel pożyczki to 2 557 251,46 zł.

W Bronikowie roboty budowlane rozpoczęto w listopadzie 2015 r, a ich wykonawcą była firma „ZINSTAL-IZOL-GAZ” Ferdynand Kaczor z siedzibą w Ruchocicach. Koszt inwestycji to 2 005 001,43 zł brutto. W ramach zadania wykonano: kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PVC 200 mm – ok. 2,8 km, kanały boczne z rur PVC 160 mm – ok. 540 mb - 87 szt., rurociąg tłoczny z rur PE 90 mm – ok. 1,5 km oraz 3 przepompownie ścieków. Prace zakończyły się podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót w dniu 19 lipca 2016 r, natomiast z końcem września 2016 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zezwolił na użytkowanie inwestycji.

Na terenie wsi Glińsko roboty budowlane rozpoczęły się w czerwcu 2016 r, a ich wykonawcą była również firma „ZINSTAL-IZOL-GAZ” Ferdynand Kaczor z siedzibą w Ruchocicach. Koszt inwestycji to 1 124 010,90 zł brutto. W ramach zadania wykonano: kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PVC 200mm – ok. 1,1 km, kanały boczne z rur PVC 160 mm – ok. 300 m - 47 szt., rurociąg tłoczny z rur PE 90 mm – ok. 1,5 km oraz 1 przepompownię ścieków. Prace zakończyły się podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót w dniu 22 grudnia 2016 r, natomiast z końcem stycznia br. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zezwolił na użytkowanie inwestycji.

JRP

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych