fb Wirtualny spacer
27 lutego 2019

W Czaczu prowadzone będą odwierty

Grupa PGNiG Exalo Drilling S.A. informuje,
że w otworze Brońsko 30 zlokalizowanym w Czaczu prowadzone będą prace związane z dowiercaniem
i przewiercaniem warstwy geologicznej – dolomitu głównego, z której możliwy jest przypływ płynu złożowego zawierającego toksyczny siarkowodór (III kategoria zagrożenia siarkowodorowego).

W związku z tym istnieje TEORETYCZNA możliwość wystąpienia zagrożenia toksycznego.
Prace na wiertni prowadzone będą z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, które wymagane są przepisami górniczymi i programem prac.

Rozpoczęcie prac planowane jest w dniu 1 marca 2019 roku. Przewidywany czas trwania prac to 4 dni.
W razie pojawienia się jakiegokolwiek zagrożenia dla okolicznych mieszkańców będą oni o tym niezwłocznie informowani.
Całodobowa łączność telefoniczna z wiertnią jest możliwa pod numerem telefonu 605 401 513.

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych