fb Wirtualny spacer
22 listopada 2017

W Gminie Śmigiel ekologicznie

Zakończyła się realizacja projektu  pn. „W Gminie Śmigiel ekologicznie segregujemy – dzięki konkursom i ulotce to wiemy”. Celem projektu była edukacja społeczeństwa gminy Śmigiel w dziedzinie prawidłowej segregacji śmieci oraz przybliżenie zasad korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Pomysłodawczynią akcji edukacyjnej w tym zakresie była Violetta Gładysiak Prezes Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu. Akcja edukacyjna składała się z opracowania, wydrukowania i rozesłania do wszystkich posesji w gminie ulotki z informacjami o prawidłowej segregacji i PSZOK-u. Do wszystkich szkół i przedszkoli wysłane zostały informacje o konkursie plastycznym oraz konkursie na najlepsze przedstawienie. 10 listopada w Urzędzie Miejskim Śmigla odbyła się ocena prac plastycznych dostarczonych przez szkoły. Jury w składzie: Burmistrz Śmigla – Małgorzata Adamczak, Prezes Zakładu Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Śmiglu Sp. z o.o. Violetta Gładysiak, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŚ – Joanna Szudra oraz Antoni Szulc – plastyk z Centrum Kultury w Śmiglu przyznali następujące wyróżnienia:

Kategoria I – Dzieci do lat 6

I Miejsce Milena Prałat  – Szkoła Filialna w Wonieściu  

II Miejsca Małgorzata Franek - Przedszkole w Śmiglu   

III Miejsce Antonia Wieczorek – Przedszkole w Śmiglu

I Wyróżnienie Stanisław Zieliński - Szkoła Filialna w Wonieściu 

II Wyróżnienie – Maja Paul - Przedszkole w Śmiglu

 

Kategoria 2 dzieci i młodzież od lat 7 do 13

I Miejsce Zuzanna Tomaszyk– Szkoła Podstawowa Śmigiel

II Miejsce Emilia Figlarz –Szkoła Podstawowa w Starym Bojanowie

III Miejsce Patrycja Myszuk– Szkoła Podstawowa w Czaczu

I Wyróżnienie Natalia Kokornarczyk  – Szkoła Podstawowa Śmigiel       

II Wyróżnienie Joanna Kubiak – Szkoła Podstawowa Śmigiel

 

Kategoria 3 młodzież od lat 14 do 16 lat

I Miejsce – Roksana Kiełczewska - Szkoła Podstawowa Śmigiel

II Miejsca – Roksana Kochanowicz- Szkoła Podstawowa Śmigiel

III Miejsce – Roksana Szymańska - Szkoła Podstawowa Śmigiel

I Wyróżnienie –Anna Ratajczak  - Szkoła Podstawowa Śmigiel

II Wyróżnienie – Martyna Gmerek  - Szkoła Podstawowa Śmigiel

 

Nagrody zostały wręczone w szkole w Czaczu 16 listopada  podczas prezentacji przedstawień o tematyce ekologicznej. Organizatorów cieszy fakt, że wszystkie gminne szkoły przygotowały bardzo ciekawe przedstawienia. Zdaniem Jury: Małgorzaty Adamczak, Violetty Gładysiak, Joanny Szudry i Kingi Kaźmierczak – instruktora sekcji teatralnej w Centrum Kultury w Śmiglu  nagrodę główną: tablicę multimedialną przyznano za przedstawienie przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Śmiglu pod opieką  Moniki Włoch. Wszyscy uczniowie biorący udział w przedstawieniu otrzymali nagrody, którymi były komplety publikacji ekologicznych.

Uczestników podsumowania zaproszono na słodki poczęstunek.

Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków Gminy Śmigiel oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zadanie organizacyjnie wsparły: Szkoła Podstawowa w Czaczu,  Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o.  oraz Centrum Kultury w Śmiglu. Wszystkim zaangażowanym Burmistrz Śmigla składa serdeczne podziękowania.

MT

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych