fb
25 maja 2015

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Śmiglu

Konkurs „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”

W marcu w Szkole Podstawowej w Śmiglu odbył się konkurs na projekt graficzny o tematyce antytytoniowej, którego organizatorem była Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu. Głównym celem konkursu było promowanie niepalenia, poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków palenia tytoniu i kształtowanie postaw asertywnych wobec osób palących papierosy. Do etapu powiatowego zakwalifikowano pracę uczennicy klasy Vb Emilii Tomowiak.

Pod koniec kwietnia szkoła otrzymała informację, że praca Emilii zajęła I miejsce w powiecie kościańskim i będzie go reprezentować w etapie wojewódzkim konkursu. 7 maja uczennica odebrała nagrodę z rąk wicestarosty kościańskiego Stefana Stachowiaka. Gratulujemy!

Mitologiczne zmagania

Uczniowie klas piątych Szkoły Podstawowej w Śmiglu 16 kwietnia 2015 r. wzięli udział w Szkolnych Igrzyskach Mitologicznych zorganizowanych w ramach projektu przez Monikę Janowicz, Agnieszkę Szmytowicz oraz Michała Tomczaka. Podczas dwóch lekcji uczniowie czuli się jak w czasach starożytnych Greków. Wszyscy piątoklasiści włożyli białe szaty i wieńce na głowy. Mogli się wykazać znajomością greckich mitów i bogów, związków frazeologicznych i historii antycznego teatru. Odbyły się również igrzyska sportowe, w tym bieg, zapasy, rzut dyskiem i oszczepem. Zmaganiom zawodników towarzyszył głośny i kulturalny doping, za co również były przyznawane punkty. Każda klasa przygotowała prezentację wylosowanego wcześniej boga oraz komiks do wybranego mitu. Emocje były ogromne. Zwyciężyła klasa V b, drugie miejsce zajęła klasa V d, trzecie V c, a czwarte V a. Zwycięzcom Maria Szudra - wicedyrektor wręczyła puchar oraz dyplom. W nagrodę uczniowie klasy V b będą gośćmi podczas igrzysk w następnym roku szkolnym.

Wyróżnieni w Sławie

W piątek 24 kwietnia br. laureaci szkolnego konkursu piosenki uczestniczyli w eliminacjach XV festiwalu piosenki „Śpiewać może każdy”, które odbyły się w Domu Kultury w Sławie. Festiwal ma charakter konkursowy, dwuetapowy i jest imprezą o zasięgu ponadregionalnym. Laureaci zaprezentowali swoje umiejętności przed komisją konkursową. Trzech uczniów ze śmigielskiej szkoły otrzymało wyróżnienia: Paulina Szczepaniak z klasy VIc, Martyna Maślanka z klasy VIa oraz Stanisław Świdziński z klasy Vd i tym samym zakwalifikowali się do finału konkursu, który odbędzie się 14 czerwca 2015 r.

Kodeks Ucznia Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu

W miesiącu kwietniu komisja wychowawcza podsumowała konkurs dla zespołów klasowych IV-VI pod hasłem „KODEKS UCZNIA”. W pierwszym półroczu uczniowie wspólnie tworzyli kodeksy, które zawierają wszystkie elementy ujęte w założeniach, w tym m.in. prawa i obowiązki ucznia, wyróżnienia i nagrody oraz kary.

Komisja w składzie: wicedyrektor szkoły Agata Kulus, pedagog szkolny Izabela Wajske oraz nauczyciele: Zdzisława Ratajczak, Krystyna Schulz i Marzena Kowalczyk wybrała pracę wykonaną przez uczniów klasy Vb. Zwycięski kodeks zostanie wyeksponowany na terenie szkoły i będzie obowiązywał od nowego roku szkolnego 2015/2016.

Wręczenie nagrody – tortu ufundowanego przez Radę Rodziców, nastąpiło podczas apelu z okazji Święta Patrona Szkoły. Dziękujemy wszystkim zespołom klasowym zaangażowanym w konkurs, a zwycięskiej klasie jeszcze raz GRATULUJEMY!!!

 Wizerunek ucznia w świetlicy

Pod hasłem „Wizerunek ucznia w świetlicy” odbył się w świetlicy szkolnej, drugi w tym roku szkolnym konkurs plastyczny, zorganizowany przez nauczycielki: Marzenę Kowalczyk, Renatę Jankowską i Dominikę Rusek. Głównym celem konkursu było wyłonienie jednej pracy przedstawiającej ucznia w świetlicy i przerobienie jej w technice komputerowej. Komisja konkursowa w składzie nauczyciele: Aldona Cichocka, Izabela Wajske, Agnieszka Szmytowicz oraz uczniowie: Aleksandra Domagała z kl. Vb, Igor Chudak z kl. IVd, miała „twardy orzech do zgryzienia”. Na komisyjnym spotkaniu jury dokonało ostatecznego wyboru i w wyniku głosowania zwyciężyła praca uczennicy klasy IIId Zofii Świdzińskiej. To jej praca została zamieniona na czarno-biały oraz kolorowy znak graficzny. Wyróżnienie przypadło uczennicy klasy Vb Weronice Targosz.

Uczennice otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe i słodycze. Laureatkę obdarowano wizerunkiem, który stworzyła, oprawionym w antyramę. Pozostałym uczestnikom komisja wręczyła dyplomy za udział i słodycze. Nagrody zostały zakupione z funduszy Rady Rodziców i wręczone podczas podsumowania konkursu 19 maja 2015 r. w świetlicy szkolnej.

Konkurs „Wizerunek ucznia w świetlicy” był trzecim, a zarazem ostatnim z cyklu, mającym na celu promocję wizerunku świetlicy szkolnej. Świetlica posiada już swoje logo w formie znaku graficznego oraz nazwę ucznia przebywającego w świetlicy: „Świetlik”. Po konkursie wzbogaciła się o kolejny wizerunek. Wszystkie prace konkursowe stanowią tryptyk, który posłuży do dalszej promocji świetlicy jako miejsca edukacji, rozwoju i zabawy.

SP Śmigiel

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych