fb Wirtualny spacer
26 października 2022

Wybory uzupełniające na funkcję sołtysa w Nietążkowie

 OGŁOSZENIE

Na podstawie § 11 pkt. 2 Statutu Sołectwa Nietążkowo uchwalonego Uchwałą Nr III/34/2018 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 20 grudnia 2018 r. w związku z ustąpieniem sołtysa

zwołuję Zebranie Wiejskie, które odbędzie się

8.11.2022 r. (wtorek) o godz. 18:00

w świetlicy wiejskiej w Nietążkowie, podczas którego odbędą się wybory uzupełniające na sołtysa.

       Porządek zebrania:

1.  Otwarcie zebrania.

2.  Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór przewodniczącego zebrania.

4.  Wybór komisji skrutacyjnej.

5.  Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.

6.  Wybory sołtysa.

7.  Wolne głosy i wnioski.                             

8. Zamknięcie zebrania.                                                             

 

                                                     Burmistrz Śmigla

                                              /-/ Małgorzata Adamczak

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych