fb Wirtualny spacer
29 kwietnia 2016

XVIII sesja Rady Miejskiej Śmigla

Podczas kwietniowej sesji, która odbyła się w ostatni czwartek miesiąca, radni podjęli dziewięć uchwał, w tym jedną związaną z zaplanowaną na 20 maja br. uroczystą sesją Rady Miejskiej w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Śmigiel”. W tym roku na wniosek  Kapituły Rada przyznała ten tytuł  Stefanowi Stachowiakowi - wicestaroście  kościańskiemu, który od lat aktywnie działa w samorządach lokalnych, zarówno powiatowym, jak i gminnym.  

Kolejne trzy uchwały były konsekwencją rezygnacji  dwóch radnych z pełnionych funkcji. Rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego rady złożył Rafał Klem oraz z funkcji przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej zrezygnował Krzysztof Łączny. Obaj panowie zwrócili się z prośbą o powołanie ich do pracy w Komisji Planowania i Rozwoju.

Przyjęto rezygnację radnych i w konsekwencji dokonano uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz zmiany składu osobowego Komisji Planowania i Rozwoju. Nowym członkiem Komisji Rewizyjnej została radna Anna Jaworska, której w wyniku głosowania powierzono również funkcję przewodniczącej komisji. Radni powołali również do składu osobowego Komisji Planowania i Rozwoju Rafała Klema i Krzysztofa Łącznego. Nowym zastępcą przewodniczącego tej komisji została Violetta Karolczak.

W trakcie sesji odbyło się również dwukrotne tajne głosowanie na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Kandydatem na to stanowisko zgłoszony został przez przewodniczącego Rady Miejskiej, radny Sławomir Grzelczyk, który w wyniku głosowań nie otrzymał wymaganej liczby głosów, by objąć przedmiotowe stanowisko. Kolejne głosowanie mające rozstrzygnąć kwestię osoby, która obejmie tą funkcję odbędzie się podczas majowej sesji.

Radni dokonali ponadto zmian w bieżącym budżecie, które związane były m.in. z zaplanowanymi inwestycjami dotyczącymi przebudowy ulicy Polnej w Czaczu, Dworskiej w Koszanowie oraz Głównej w Bielawach. Zmianie uległa również Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śmigiel na lata 2016-2025.

W trakcie sesji Rada wyraziła także zgodę na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku przy ul. Reymonta 9 w Śmiglu oraz podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch działek położonych w Śmiglu przy ul. Leszczyńskiej.

Radni zapoznali się także z protokołem kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu oraz sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015.

Kolejna sesja Rady została zaplanowana na 24 maja br.  

AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych