fb Wirtualny spacer
31 października 2016

XXV sesja Rady Miejskiej Śmigla

Dziesięć uchwał podjęli śmigielscy radni podczas sesji, która odbyła się 27 października br. W trakcie obrad odbyło się również wręczenie aktów nadania stypendium przyznanych przez Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego uczennicom, mieszkankom śmigielskiej gminy. Stypendium stałe otrzymała: Wiktoria Piotrowska - uczennica Zespołu Szkół w Starym Bojanowie, zaś roczne stypendium przyznano: Marioli Stróżyńskiej – uczennicy Gimnazjum w Starej Przysiece Drugiej, Weronice Piotrowskiej – uczennicy Zespołu Szkół w Starym Bojanowie, Alicji Mueller – uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie, Kamili Golec – uczennicy Technikum Ekonomicznego w Lesznie oraz Katarzynie Nowak – uczennicy Zespołu Szkół w Czaczu. Ponadto trzem uczennicom: Darii Nyczce, Darii Kupce i Paulinie Frąckowiak stowarzyszenie przyznało nagrody. Wręczenia aktów dokonał Leszek Majchrzak – przedstawiciel stowarzyszenia. Stypendystki oraz nagrodzeni odebrali również gratulacje i nagrody z rąk burmistrz Małgorzaty Adamczak oraz przewodniczącego rady miejskiej - Wiesława Kasperskiego.

Dwa platany klonolistne, które rosną w parku przy szkole w Bronikowie, decyzją radnych uzyskały status pomników przyrody i otrzymały swoje nazwy: Platan Zbigniew oraz Platan Jadwiga. Obydwa drzewa mają pokaźny - 4,5. metrowy obwód pnia.

Ponadto rada zatwierdziła do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu projekt pt. „Tęcza”, którego celem jest pobudzenie aktywności społecznej starszych i niepełnosprawnych mieszkańców gminy. Budżet projektu opiewa na ponad 180 tys. złotych, z czego wkład własny to zaledwie 9 212 zł, a pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków unijnych.

Gospodarki nieruchomościami dotyczyły dwie uchwały. Rada wyraziła zgodę na przyjęcie, na podstawie darowizny, prawa własności do nieruchomości położonych w Śmiglu. Przejęcie dotyczy działek na ulicach: Wodnej, Morownickiej, Św. Wita, Północnej, Kościuszki i Kilińskiego, na których usytuowane są pasy drogowe z przeznaczeniem pod drogi gminne. Radni wyrazili także zgodę na sprzedaż w drodze przetargu działek położonych w: Brońsku, Gniewowie, Jezierzycach, Machcinie, Nowej Wsi, Nowym Białczu, Olszewie, Robaczynie i Sierpowie. Są to m.in.: nieruchomości rolne, lasy oraz nieużytki.

Jedną z podjętych na sesji uchwał była uchwała w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości gruntowej w Starym Bojanowie, na której zlokalizowana jest nieczynna studnia wody surowej, do spółki Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu celem przeznaczenia działki na potrzeby stacji uzdatniania wody.

Trzy kolejne uchwał dotyczyły budżetu gminy. Radni wnieśli zmiany do uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Bronikowie i Glińsku. W wyniku przetargu kwota ww. zadania uległa zmniejszeniu, co spowodowało konieczność wprowadzenia zmian do przedmiotowej uchwały. Radni ponadto wnieśli zmiany do bieżącego budżetu gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Podczas sesji burmistrz Małgorzata Adamczak poinformowała zebranych o wyniku głosowania dotyczącego zmiany stawek opłat za odbiór śmieci, które odbyło się podczas posiedzenia członków Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Opłata za odbiór odpadów segregowanych wyniesie 11,50 zł od osoby, zaś od zmieszanych 22 zł. Burmistrz podkreśliła, że biorąc udział w głosowaniu nad podwyżką była jej przeciwna, jednak większość członków związku zagłosowała za zwiększeniem opłat. Prezes zarządu związku argumentował konieczność podwyżki nowymi przepisami, nakazującymi przetwarzanie części odpadów, które dotąd były składowane - tak zwanej frakcji nadsitowej.

Kolejną sesję przewodniczący rady zaplanował na 24 listopada br.

AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych