fb Wirtualny spacer
13 września 2016

ZUS zaprasza szkoły do współpracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza szkoły gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne do udziału w programach edukacyjnych, których celem jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów.

Proponujemy:

,, Lekcje z ZUS’’ dla szkół  ponadgimnazjalnych

 

Projekt obejmuje cykl czterech lekcji, w którym uczestniczą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Tematyka lekcji związana jest z ubezpieczeniami społecznymi.

Założeniem projektu jest podniesienie świadomości młodego pokolenia w tematyce ubezpieczeń społecznych, jaki mają wpływ na nasze życie i dlaczego niektóre z nich są obowiązkowe. Uczniowie poznają historię ubezpieczeń, dowiadują się jaki związek zachodzi między określonym ubezpieczeniem a konkretnym świadczeniem. W trakcie lekcji omawiane są także zagadnienia dotyczące rejestracji firmy i obowiązki przedsiębiorcy.

            Uczniowie, którzy przystąpią do projektu będą mogli wziąć udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych.

Wszystkie materiały do ww. lekcji z przeznaczeniem dla nauczyciela i uczniów oraz inne uzupełniające wraz z filmami video są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.zus.pl w zakładce Lekcje z ZUS  http://www.zus.pl/LekcjezZus/

 

,, Projekt z ZUS’’ dla szkół gimnazjalnych

Zadaniem projektu jest upowszechnienie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół gimnazjalnych. „Projekt z ZUS” ma na celu kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasad solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom. Zgodnie z podstawą programową w gimnazjum około 20 % programu wiedzy o społeczeństwie powinno być realizowane w formie projektu edukacyjnego. Udział w takim projekcie jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów (muszą uczestniczyć w co najmniej jednym projekcie). Ocena z projektu jest zamieszczana na świadectwie.

ZUS proponuje wykorzystanie projektu do przeprowadzenia dla uczniów gimnazjów jednej lekcji z zakresu ubezpieczeń społecznych. „Projekt z ZUS” może być prowadzony
w każdym czasie (przez cały rok) we wszystkich szkołach, które się do niego zgłosiły.

ZUS przygotował materiały dydaktyczne do przeprowadzenia lekcji. Nauczyciele mogą skorzystać ze scenariusza lekcji, prezentacji zawierającej kilkuminutowy film, karty projektu
i arkuszy ocen.

Informacje na temat tego projektu publikowane są na stronie internetowej http://beta.zus.pl/edukacja/gimnazja.

 

Jeżeli wyrażacie Państwo chęć wzięcia udziału w jednym z proponowanych projektów, prosimy o kontakt  pod numerami telefonicznymi 62 7357369, 62 7357367 lub elektronicznie na adres: patrycja.wasielewska@zus.pl,

 

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w programach edukacyjnych ,,Lekcje z ZUS’’ lub „Projekt z ZUS”.

 

 

Dariusz Bieganek

Naczelnik Wydziału Organizacji i Analiz

Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych