fb Wirtualny spacer
04 lutego 2021

Z cyklu: O ulicach słów kilka ciąg dalszy - ul. Alfonsa Fechnera

Ulica Alfonsa Fechnera w Śmiglu to kolejna, którą Państwu prezentujemy. Powstała stosunkowo niedawno, bo niespełna 40 lat temu.

Po wytyczeniu na dawnych ogrodach, leżących przy ulicy Północnej, działek budowlanych powstała ulica dojazdowa do nowych posesji, która z dwóch stron łączy się z ulicą Północną. W związku z tym, że droga przebiega obok domu, w którym mieszkał Alfons Fechner Rada Narodowa Miasta i Gminy Śmigiel 25 kwietnia 1986 roku nadała jej jego imię. Czym zasłużył się dla miasta Alfons Fechner dowiadujemy się korzystając z artykułu zamieszczonego w numerze 12. Witryny Śmigielskiej z 1991 r. Autorami niniejszego opracowania są Władysław Krawczyk oraz Hubert Zbierski.

"Alfons Fechner ur. się 31.5.1916 r. w Bochum (Niemcy) z ojca Stanisława i matki Władysławy z d. Dębska. W 1923 r. rodzina zamieszkała w Śmiglu, gdzie Stanisław Fechner był policjantem, a następnie Komendantem Posterunku Policji. Funkcję tę pełnił do internowania we wrześniu 1939 r., z którego nie wrócił. Alfons Fechner szkołę powszechną ukończył w Lesznie, gdzie również w 1935 r. ukończył seminarium nauczycielskie. Od 1.9.1936 r. odbywał służbę wojskową w 57 pp w Poznaniu, 8.3.1937 r. został przeniesiony do 58 pp na stanowisko dowódcy plutonu. We wrześniu 1937 r. został przeniesiony do rezerwy w stopniu plutonowy - podchorąży.

Dnia 1 lutego 1938 r. jako kandydat stanu nauczycielskiego, zostaje zatrudniony „na stanowisku nauczyciela płatnego od godzin” w Szkole Podstawowej w Śmiglu. Już wówczas musiał wyróżniać się swą zdecydowaną postawą, gdyż: „w wielkiej szkole miejskiej praca mężczyzny daje lepszą gwarancję skuteczności”. We wrześniu 1938 r. dostał „posadę kontraktową” w Czaczu, gdzie pracował do wybuchu wojny.

Uczestniczył w wojnie obronnej biorąc udział w walkach w Puszczy Kampinoskiej, gdzie 20.9.1939 r. został wzięty do niewoli. Zwolniony z niej miesiąc później rozpoczął pracę w zakładach Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, w których pracował do końca wojny. Czynnie uczestniczył w tajnym nauczaniu. W październiku 1945 r. zawarł w Poznaniu związek małżeński.

W lutym 1945 r. wraca do Śmigla i podejmuje pracę nauczyciela śpiewu i wychowania fizycznego. Niezwykle uzdolniony muzycznie (jego brat był słynny, solista Opery Poznańskiej, a później i Warszawskiej - Albin Fechner) z olbrzymią pasją oddawał się nauczaniu śpiewu i prowadzeniu kilkudziesięcioosobowych chórów szkolnych, które wiodły prym wśród chórów powiatu kościańskiego.

Jego drugą pasją był sport. Grał w szachy biorąc udział w mistrzostwach miasta już w 1938 r., a w 1950 r. zajął 8 miejsce. W pełni okazał się jednak jako organizator życia sportowego. Dnia 27.3.1946 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie K.S. „Pogoń 1929” powołuje Go na kronikarza, dwa lata później ponadto na zastępcę kierownika gier i dyscypliny, a 13.2.1949 r. zostaje prezesem. Rozpoczyna się niezwykle dynamiczny rozwój klubu w zakresie organizacyjnym i sportowym. Klub liczył 9 sekcji: piłkarska, gier zespołowych, lekkoatletyczna, tenisa stołowego, szachowa, strzelecka, kręglarska i… sceniczna! Przez krótki czas działały sekcje motocyklowa i kolarska. Próbowano też stworzyć bokserską i łuczniczą. Bardzo umiejętnie i skutecznie Alfons Fechner potrafił wykorzystać przynależność klubu do Zrzeszenia Sportowego „Budowlani” (1949-1957). Dzięki temu za Jego prezesury rozpoczął się intensywny rozwój bazy sportowej Śmigla. W 1953 r. wyremontowano domek sportowy tworząc w nim szatnie, toalety, natryski, pokoje sędziowskie oraz mieszkanie dla dozorcy obiektów sportowych. Postawiono parkan wokół boiska, na stadionie wybudowano magazyn na sprzęt. W latach 1954 -1955 budowano basen kąpielowy (otwarto go 24.7.1955 r.), a w dwa lata później - 4.8.1957 r. - otwarto nową kręgielnię. Jego znakomity talent organizatorski uwidaczniał się w organizacji imprez masowych - głównie spartakiad Zrzeszenia Sportowego „Budowlani” oraz organizowanych w czerwcu 1956 r. na obiektach sportowych Śmigla Powiatowych Letnich Igrzysk Harcerskich.

W 1958 r. daje o sobie znać doznana w czasie okupacji choroba, która wyklucza go z aktywnego życia zawodowego i sportowego. W 1969 r. wraz z rodziną wyprowadził się do Poznania, gdzie 2.9.1974 roku zmarł i został pochowany.

Dnia 15.5.1952 r. na II Krajowym Zjeździe Rad Okręgowych Z.S. „Budowlani” Alfons Fechner został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za całokształt działalności w Zrzeszeniu."

Zdjęcia legitymacyjne oraz zdjęcie Alfonsa Fechnera z ojcem Stanisławem - Komendantem Posterunku Policji w Śmiglu pochodzą z archiwum rodzinnego - pozyskane dzięki uprzejmości Ireneusza Fechnera.

Pozostałe zdjęcia pochodzą z kroniki KS Pogoń 1929 Śmigiel - udostępnionej dzięki uprzejmości członków klubu.

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych