fb Wirtualny spacer
31 Sie 2018

Zadania PROW

28 sierpnia 2018 r. Burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak przy kontrasygnacie Skarbnika Piotra Szmytkowskiego podpisała umowy na realizację operacji: „Zakup wyposażenia – fortepianu na potrzeby kultury” oraz „Budowa trybun na boisku sportowym w Czaczu”.

Dzięki realizacji zadania, które polega na zakupie fortepianu, zostanie osiągnięty cel, jakim jest zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców. Fortepian – środek trwały, który będzie stałym wyposażeniem sceny sali widowiskowej Centrum Kultury w Śmiglu. Planowane dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 46.449,00 zł. 

Zadanie „Budowa trybun na boisku sportowym w Czaczu”, ma na celu stworzenie w Czaczu odpowiednich warunków realizacji potrzeb rekreacyjnych, sportowych  i kulturalnych poprzez budowę trybun na boisku sportowym w  Czaczu.  Zadanie obejmuje roboty rozbiórkowe starych trybun oraz wykonanie nowych wraz z płotem oddzielającym trybuny od boisk. Planowane dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 138.462,00 zł.  

              

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

 MT

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych