fb Wirtualny spacer

Załatw sprawę

Dowody osobiste i ewidencja ludności Dowody osobiste i ewidencja ludności Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego Drogi, zajęcie pasa drogowego Drogi, zajęcie pasa drogowego Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza Oświata i kadry Oświata i kadry Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Podatki i opłaty lokalne Podatki i opłaty lokalne Rolnictwo i Ochrona Środowiska Rolnictwo i Ochrona Środowiska Udostępnienie informacji publicznej Udostępnienie informacji publicznej Informacje w języku migowym Informacje w języku migowym Akcyza dla rolników Akcyza dla rolników Dotacje na wymianę źródeł ciepła Dotacje na wymianę źródeł ciepła Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie w Gminie Śmigiel Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie w Gminie Śmigiel Mienie komunalne Mienie komunalne Oświata i kadry Oświata i kadry Petycje, skargi i wnioski Petycje, skargi i wnioski Poświadczenie własnoręczności podpisu Poświadczenie własnoręczności podpisu Rejestr Instytucji Kultury Gminy Śmigiel Rejestr Instytucji Kultury Gminy Śmigiel Sprzedaż napojów alkoholowych Sprzedaż napojów alkoholowych Zawiadomienie o planowanej organizacji imprezy o charakterze niemasowym Zawiadomienie o planowanej organizacji imprezy o charakterze niemasowym Zawiadomienia o zgromadzeniach Zawiadomienia o zgromadzeniach Zgłoszenie imprezy masowej Zgłoszenie imprezy masowej
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych