fb
13 grudnia 2018

Zmarł Marek Janowski

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci

śp. Marka Janowskiego

Radnego Rady Miejskiej Śmigla II kadencji,

  Zacnego Mieszkańca Ziemi Śmigielskiej.

W imieniu śmigielskiej społeczności składamy Rodzinie Zmarłego 

wyrazy szczerego współczucia:

                                         Burmistrz Śmigla                                    Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla
                                  /-/ Małgorzata Adamczak                                          /-/ Wiesław Kasperski

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych