Zmarł ks. Kazimierz Małek

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci

śp. Ks. Kazimierza Małka

syna Ziemi Śmigielskiej,

proboszcza Parafii p.w. św. Jadwigi w Pępowie.

W imieniu społeczności Ziemi Śmigielskiej składamy Rodzinie Zmarłego

wyrazy szczerego współczucia:

 

                  Burmistrz Śmigla                                    Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla

/-/ Małgorzata Adamczak                                     /-/ Wiesław Kasperski

 

Ks. Kazimierz Małek święcenia kapłańskie przyjął w 1989 r. Mszę św. prymicyjną odprawił w Kościele Farnym w Śmiglu. Przeżył 56 lat.

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki