Facebook
Youtube realizowane projekty

Zmiana organizacji ruchu

Przypominamy o nowej organizacji ruchu w ciągu ul. Zjazdowej w Koszanowie i Glińsku.

Od dzisiaj ul. Zjazdowa w Koszanowie przestaje być drogą z pierwszeństwem przejazdu.

Kierowcy wyjeżdżający ze Śmigla muszą ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym od strony Glińska.

Ma to związek z budową drogi S5.