fb Wirtualny spacer
08 maja 2017

Badanie ankietowe

Gmina Śmigiel
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich pt. Program rewitalizacji dla Gminy Śmigiel


Celem projektu jest:
- jest poprawa jakości życia w Gminie Śmigiel,
- rozwój kapitału społecznego,
- poprawa stanu infrastruktury i lepsze zagospodarowania przestrzeni publicznej,
- lepsze wykorzystanie potencjału środowiska naturalnego.

Dofinansowanie projektu z UE: 21.475,80 zł

 

Szanowni Mieszkańcy,

 

Nasza Gmina przystąpiła do opracowania „Programu rewitalizacji dla Gminy Śmigiel”. Tylko gminy, które będą posiadały programy rewitalizacji, będą mogły skorzystać ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Chcemy poznać Państwa opinie co do problemów, które powinny zostać podjęte w dokumencie, opinie na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji oraz zaplanowanych działań. Zwracam się więc z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej ankiety do dnia 2 czerwca 2017 r.  Państwa opinie są dla nas bardzo ważne w celu wyznaczenia kierunków rozwoju naszej gminy.

Badanie jest dobrowolne i anonimowe, wyniki ankiet zostaną wzięte pod uwagę podczas opracowywania Programu rewitalizacji. Wyniki ankietyzacji zostaną zaprezentowane w formie zbiorczej.

Liczymy na Państwa aktywny udział, z góry dziękujemy za podjęty wysiłek i wypełnienie ankiety. Państwa głos w dyskusji przyczyni się do zdiagnozowania i wyprowadzania obszarów zdegradowanych w sposób kompleksowy i odpowiadający 
na potrzeby mieszkańców.

 

Burmistrz Śmigla

Małgorzata Adamczak

 

 
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych