fb Wirtualny spacer
04 lipca 2017

Zapraszamy do składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych

 

 

Szanowni Mieszkańcy,

 

Dla naszej Gminy został opracowany projekt Diagnozy stanu będącej częścią „Programu rewitalizacji dla Gminy Śmigiel na lata 2017-2023”. Zadanie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do ujęcia w „Programie rewitalizacji dla Gminy Śmigiel na lata 2017-2023”. Zgłaszane pomysły powinny się przyczyniać do ożywienia społeczno-gospodarczego i poprawy warunków i jakości życia w naszej Gminie. Projekty mogą dotyczyć kwestii społecznych, a także gospodarczych i infrastrukturalnych oraz odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności. Wszystkie zgłoszone projekty zostaną przeanalizowane pod kątem ich spójności i zgodności z założeniami i kierunkami działań dla naszej Gminy.

 

Proszę o składanie propozycji na załączonym formularzu.

 

Niniejszą propozycję projektu rewitalizacyjnego do ujęcia w Programie rewitalizacji
dla Gminy Śmigiel na lata 2017-2023 można dostarczyć do dnia 11 lipca 2017 r.:

a)     drogą elektroniczną na adres: mtomaszewska@smigiel.pl lub urzadmiejski@smigiel.pl

b)     drogą pocztową lub osobiście do Urzędu Miejskiego Śmigla, pl. Wojska
Polskiego 6, 64-030 Śmigiel

 

Burmistrz Śmigla

Małgorzata Adamczak

 

 

Pliki do pobrania

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych