fb Wirtualny spacer
30 sierpnia 2017

Informacja

 

Gmina Śmigiel w 2016 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu infrastrukturalnego pn:

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Śmiglu

(Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną),

w ramach:

Osi Priorytetowej 3 – „Energia”

Działania 3.2. – „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym
 i mieszkaniowym”

Poddziałania 3.2.1. – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

 

Po pozytywnej weryfikacji formalnej, wniosek został skierowany do oceny merytorycznej, wynikiem czego było uzyskanie dofinansowania, które pokryje ponad 75% kosztów inwestycji.

 

Głównym celem jest wspieranie efektywności energetycznej, inteligentne zarządzanie energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, czego spodziewanym skutkiem ma być zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Beneficjentami mają stać się uczniowie, pracownicy korzystający z obiektów przewidzianych do termomodernizacji, mieszkańcy korzystający z nich przy okazji imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych.

 

W ramach projektu zostanie m.in. zmodernizowana instalacja c.o. i  oraz wykonane ocieplenie budynków. Przewidziano również montaż nowych okien, drzwi, oświetlenia oraz 12 paneli fotowoltaicznych.

 

Wartość całkowita projektu to 5 443 827,91 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 4 260 526,44 zł, ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zakończenie realizacji projektu przewidziano w roku 2017.

 

W marcu 2017 r. wyłoniono w drodze przetargu firmę realizującą nadzór inwestorski. 28 marca 2017 r. podpisano umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z o.o. Nadzór inwestorski nad procesem inwestycyjnym trwał będzie przez cały okres prowadzenia prac budowlanych.

 

W czerwcu Gmina Śmigiel wyłoniła w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę prac związanych
z modernizacją budynków Centrum Kultury w Śmiglu i budynków Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Śmiglu. Wykonawcą został Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o.  20 czerwca 2017 r. przekazano plac budowy.

W budynkach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śmiglu obecnie wykonywane są prace związane z:

- modernizacją wentylacji kuchni, sali jadalnej oraz sal gimnastycznych,

- modernizacją oświetlenia,

- modernizacją CO,

- termomodernizacją budynku Szkoły podstawowej i Gimnazjum w Śmiglu.

 

W budynku Centrum Kultury w Śmiglu rozpoczęto wykonanie prac związanych z:

- modernizacją  instalacji co,

- modernizacją instalacji elektrycznej,

- budową wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskaniem źródeł ciepła sali widowiskowej,

- termomodernizacją budynku,

- budową kotłowni gazowej kondensacyjnej.

 

W lipcu wykonano i zamontowano 2 tablice informacyjne, które po zakończeniu inwestycji pełnić będą  funkcję tablic promocyjnych. Tablice zostały zamontowane przy budynku Centrum kultury i Szkoły Podstawowej w Śmiglu.

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych