fb Wirtualny spacer
13 października 2021

Informacja o wynikach przetargów na nieruchomości w Olszewie i Gniewowie

Śmigiel, 13.10.2021 roku WSR.6840.8.2021.RSZ                                                                      

 INFORMACJA

o wyniku pierwszego ustnego nieorganicznego przetargu przeprowadzonego 24.09.2021 r. w Urzędzie Miejskim Śmigla, Plac Wojska Polskiego nr 6

 

1.      Przedmiotem przetargu była nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oznaczona nr geod. 33, o powierzchni 0,2388 ha, położona w Olszewie, zapisaną w księdze wieczystej PO1K/00037545/9, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie.

2.      Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosiła 15.000,00 zł.

3.      Do przetargu nie przystąpiła żadna osoba, nikt nie wpłacił wadium w kwocie 1.500,- zł, w terminie do dnia 20 września 2021 roku.

4.      Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Z up. Burmistrza Śmigla

Zastępca Burmistrza

/-/ Marcin Jurga

 

INFORMACJA

o wyniku pierwszego ustnego nieorganicznego przetargu przeprowadzonego 24.09.2021 r. w Urzędzie Miejskim Śmigla, Plac Wojska Polskiego nr 6

 

1.      Przedmiotem przetargu była nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oznaczona nr geod. 192 o powierzchni 0,1896 ha, położona w Olszewie, zapisana w księdze wieczystej PO1K/00037555/2, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie.

2.      Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosiła 10.000,00 zł.

3.      Do przetargu nie przystąpiła żadna osoba, nikt nie wpłacił wadium w kwocie
1.000,- zł, w terminie do dnia 20 września 2021 roku oraz nie dokonał pisemnego zgłoszenia udziału w przetargu.

4.      Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Z up. Burmistrza Śmigla

Zastępca Burmistrza

/-/ Marcin Jurga

 

 

Śmigiel, 13.10.2021 roku WSR.6840.8.2021.RSZ                                                                     

 

INFORMACJA

o wyniku pierwszego ustnego organicznego przetargu przeprowadzonego 24.09.2021 r. w Urzędzie Miejskim Śmigla, Plac Wojska Polskiego nr 6

 

 

1.      Przedmiotem przetargu była nieruchomość gruntowa, rolna, niezabudowana, położona w Gniewowie, składająca się z działek o nr geodezyjnym 140 o powierzchni 0,0400 ha i o nr geodezyjnym 141 o powierzchni 1,8200 ha zapisaną w księdze wieczystej PO1K/000435076/6, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosiła 120.000,00 zł.
Do przetargu nie przystąpiła żadna osoba, nikt nie wpłacił wadium w kwocie
12.000,- zł, w terminie do dnia 20 września 2021 roku oraz nie dokonał pisemnego zgłoszenia udziału w przetargu.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 

 

Z up. Burmistrza Śmigla

Zastępca Burmistrza

/-/ Marcin Jurga

 

 

 

 

 

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych