Facebook
Youtube realizowane projekty

Informacja o zmianie w organizacji ruchu Stare Bojanowo i Przysieka Polska

TORPOL S.A. informuje, że na dzień 17.12.2018 planowane jest otwarcie przejazdu kolejowego w km 117,388 w ciągu ul. Podgórnej w miejscowości Przysieka Polska.

Jednocześnie od dnia 17.12.2018 planujemy zamknąć przejazd w km 113,176 w ciągu ul. Szkolnej w miejscowości Stare Bojanowo. W Starym Bojanowie,
dla ruchu lokalnego, w tym czasie będzie czynny przejazd w ciągu ul.Polnej.