fb Wirtualny spacer
28 grudnia 2017

Nowa siedziba nietążkowskiej biblioteki

                                  

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Oficjalne otwarcie nowej siedziby nietążkowskiej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Śmiglu odbyło się 28 grudnia 2017 r. Tradycyjnego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie burmistrz Małgorzata Adamczak, Eugeniusz Kurasiński dyrektor Centrum Kultury, radna Arleta Adamczak-Puk oraz Danuta Hampel – kierownik MBP w Śmiglu.

Przypomnijmy, inwestycja polegająca na „Zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń lokalu mieszkalnego w świetlicy wiejskiej na pomieszczenia biblioteki publicznej wraz z przebudową i budową podjazdu dla niepełnosprawnych w Nietążkowie” kosztowała 196 003,45 zł. Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z o.o. 

Dofinansowanie w wysokości 135 347,00 gmina otrzymała z Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub też kulturalnej.

Nową siedzibę ozdobi drewniany szyld, który jest prezentem od czytelników.

 AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych