fb Wirtualny spacer
04 lutego 2022

Ogłoszenie wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Śmiglu przy ulicy Kościuszki 8 przeznaczonego do sprzedaży

Zarządzenie Nr 401/22

Burmistrza Śmigla

z dnia 04 lutego 2022 roku 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Śmiglu przy ulicy Kościuszki 8 przeznaczonego do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) zarządzam, co następuje:

  • 1.

Ogłasza się wykaz niżej opisanego lokalu mieszkalnego położonego w Śmiglu przy ulicy Kościuszki 8, przeznaczonego do sprzedaży:

Położenie

Nr

KW

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości [zł]

numer geodezyjny działki / powierzchnia działki w [ha]

powierzchnia mieszkalna z pomieszczeniami przynależnymi

[m2]

udział lokalu w częściach wspólnych

lokalu z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w gruncie

1

2

3

4

5

6

Śmigiel

ul. Kościuszki 8/4

PO1K/00002178/1

981

0.13.07

93,25

9325/38768

89.000,-

Lokal mieszkalny nr 4 położony na I piętrze składa się z:

Trzech pokoi, kuchni i łazienki o łącznej pow. 74,71 m2.

Do ww. lokalu przynależy: piwnica o pow. 7,17 m2, pomieszczenie w budynku gospodarczym nr 2 (garaż) o pow. 11,37 m2.

Powierzchnie wspólne:

Pomieszczenia wspólnego użytkowania w bud. mieszkalnym:

korytarze w piwnicy, kl. schodowa parteru, kl. schodowa I piętra, korytarz I piętra,
kl. schodowa II piętra, strych na II piętrze, strych  na poddaszu o łącznej pow. 71,32 m2.

Pomieszczenia wspólnego użytkowania w bud. gospodarczym:

Parter bud. gospodarczego, poddasze bud. gospodarczego o łącznej pow. 21,64 m2.

Łączna powierzchnia pomieszczeń wspólnego użytkowania wynosi 92,96 m2.

Księga wieczysta KW nr PO1K/00002178/1, prowadzona dla ww. nieruchomości
nie wykazuje żadnych obciążeń.

  • 2.

Dla działki nr geod. 981 brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym jako struktura przekształceń i intensyfikacji rozwoju osadniczego.

  • 3.

Ceny sprzedaży lokali podane w wykazie obowiązują do dnia 28.12.2022 roku.

  • 4.

Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 04 lutego 2022 roku do dnia 25 lutego 2022 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla a także zamieszcza się go na stronie internetowej urzędu, a informację o wywieszeniu wykazu zamieścić należy w prasie lokalnej.

  • 5.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) winny złożyć wniosek w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

  • 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Śmigla

                                                                                                    /-/ Małgorzata Adamczak

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych