fb
17 lipca 2018

Partnerstwo realizuje projekt

11 lipca odbyło się seminarium otwierające projekt „Pociągnijmy Razem” realizowany przez Stowarzyszenie „Partnerstwo Lokalne w Śmiglu”, które pozyskało na ten cel dotację w wysokości 107 075,00 zł z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Zadanie obejmuje cykl otwartych spotkań warsztatowych dla mieszkańców sołectw dot. partycypacji społecznej, zagospodarowania przestrzennego, pisania projektów oraz wykorzystania zasobów wsi w jej promocji. Ponadto, na sześciu sołectwach – w Bruszczewie, Bronikowie, Czaczyku Nowej Wsi, Robaczynie i Spławiu odbędą się warsztaty obywatelskie oraz konsultacje ze specjalistą ds. zagospodarowania przestrzennego wsi oraz przeprowadzone zostaną społeczne inicjatywy zmieniające przestrzeń publiczną w miejscowości.

W spotkaniu inauguracyjnym, które odbyło się w restauracji „Marta” w Śmiglu, udział wzięli zaproszeni goście przedstawiciele samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych z terenu gminy Śmigiel, przedstawiciele sołectw oraz członkowie stowarzyszenia.

W ramach projektu w dniach 13-14 lipca grupa liderów i sołtysów z gminy Śmigiel wzięła udział  w wizycie studyjnej w dolnośląskich wioskach tematycznych, aby podpatrzeć sposoby na wykorzystanie zasobów wsi w tworzeniu ofert pobytowych oraz dobrych praktyk funduszu sołeckiego, jako przykładu działań partycypacyjnych. Na trasie wizyty były: Ostaszów - Wioska w Dechę, a w niej Wioska indiańska i obozowisko rycerskie Wokini,  Obory, gdzie przedstawiono osiągnięcia Stowarzyszenie "Kwiaty Obory" i inwestycje wykonane z funduszu sołeckiego, Niedźwiedzice - Wieś Bociana, w której uczestnicy wizyty studyjnej wzięli udział w grze terenowej oraz w warsztatach rękodzieła, a także mieli okazję do podpatrzenia pomysłów na promocję  wsi. W Miłkowicach, uczestnicy wyjazdu poznali historię tamtejszych kolejarzy podczas gry terenowej - Questy - Wyprawy Odkrywców "Szlakiem kolejarzy", w której mieli możliwość poznania formuły questu jako dodatkowej atrakcji turystycznej. Ostatnim punktem wyprawy była Osetnica - Wieś Tajemniczych Ogrodów, w której zostały zaprezentowane  dobre praktyki realizacji funduszu sołeckiego i budżetu obywatelskiego.  Wyjazd odbył się w ramach projektu "Pociągnijmy razem.." realizowanego przez Stowarzyszenie "Partnerstwo Lokalne w Śmiglu". Wizytę zorganizowała Fundacja Pro Futuris oraz Fundacja Calamita.

Partnerstwo Lokalne

fot. z archiwum Stowarzyszenia "Partnerstwo Lokalne w Śmiglu

   Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Pliki do pobrania

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych