fb
05 maja 2021

Przebudowa ul. Słowackiego w Śmiglu

W sierpniu 2020 r. Gmina Śmigiel, wystąpiła o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  W ramach pierwszego naboru na konto gminy wpłynęło 937.332,00 zł.  Pierwszą inwestycją dofinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji  Lokalnych było zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola w Śmiglu wraz z infrastrukturą techniczną”. Całkowity koszt  zadania wyniósł 6 515 329,23 zł. Kwota, która została przeznaczona na wsparcie tej inwestycji to 500.000,00 zł.

W kwietniu bieżącego roku gmina rozpoczęła drugą inwestycję  pn. „Przebudowa ul. Słowackiego w Śmiglu”. Koszt robót budowlanych wyniósł  444.361, 98 zł i prawie w  całości sfinansowany będzie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonaną prac jest Zakład Komunalny w Śmiglu. Zgodnie z podpisaną umową  wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna, chodnik z kostki betonowej, odwodnienie pasa drogowego – powierzchniowo na przyległy pas zieleni.

 

 
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych