fb Wirtualny spacer
27 września 2022

Rowerowych inwestycji ciąg dalszy

Z początkiem września Gminna Śmigiel zakończyła trwające prawie rok roboty budowlane w ramach projektu  pt. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel”.

I etap sfinalizowano w grudniu 2021 r. Stworzona została sieć ścieżek rowerowych o długości 1,820 km na ulicach Orzeszkowej, Kościuszki, Wodnej, Staszica i Kilińskiego. Koszt robót budowlanych i kampanii edukacyjnej wyniósł 889.803,41 zł, z czego 676.943,49 zł zostało zatwierdzonych do zrefundowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Działania wykonane w 2022 r. to wybudowanie ściek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (obiekt „Bike&Ride, zatoki autobusowe, stojaki, wiaty)  na ulicach: Leszczyńskiej w Nietążkowie i Śmiglu oraz ulicach Ogrodowej i Południowej w Śmiglu. Długość trasy wynosi ok. 2600 m. Prowadzona była również akcja promocyjno-informacyjna. Koszty II etapu to 2.118.446,44 zł, z czego 1.024.113,23 zł to planowana refundacja.

Obecnie trwają roboty budowlane na ulicach: Marii Konopnickiej, Północnej i  Kościańskiej w Śmiglu oraz ul. Zjazdowej w Koszanowie. Działanie to finansowane jest z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Inwestycja przewiduje remont nawierzchni ulic oraz wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 1380 m, który łączyć się będzie ze ścieżkami na ulicach Mierosławskiego i Kościuszki. Całość inwestycji ma kosztować  ponad 5.000.000 zł.

Zrealizowane inwestycje pozwolą na ograniczenie wykorzystania samochodów osobowych, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zatłoczenia i hałasu oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Gminy Śmigiel staje się miejscem, które zachęcająca do aktywnych form podróżowania.

MT, fot. AKA

Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  

Oś priorytetowa 3: Energia Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych