fb Wirtualny spacer
24 października 2022

Urząd Pracy w Kościanie informuje o wolnych środkach na wsparcie pracodawców oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie zaprasza osoby powyżej 30 roku życia zainteresowane podjęciem własnej działalności gospodarczej do skorzystania ze wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy przy zakładaniu własnej firmy.

Oferowane wsparcie dotyczy osób bezrobotnych i polega na możliwości:

skorzystania ze szkolenia z podstawowych aspektów zakładania i prowadzenia firmy oraz z konsultacji przy opracowywaniu biznesplanu,
otrzymania bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie do 20.000,00 zł na zakup wyposażenia potrzebnego do uruchomienia swojej firmy.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie Pani Sabina Cwojdzińska – tel. 65 512-10-55 wew. 207 i Pani Alicja Roźmiarek – tel. 65 512-10-55 wew.205.

Wszystkich pracodawców z terenu Powiatu Kościańskiego mających w planach zatrudnienie nowych pracowników powyżej 30 roku życia zachęcamy do skorzystania ze wsparcia finansowego oferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie.

W chwili obecnej Urząd posiada wolne środki na udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Pracodawca składając wniosek wskazuje sprzęt jaki musi kupić, aby stworzyć w swojej firmie nowe stanowisko pracy. Refundacja może być udzielona w kwocie do 25 000,00 zł brutto. Pracodawca natomiast zostanie zobowiązany do zatrudnienia na nowym stanowisku pracy skierowanej osoby bezrobotnej przez okres co najmniej 25 miesięcy.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie Pani Violetta Szymańska – tel. 65 512-10-55 wew. 258 i Pani Alicja Roźmiarek – tel. 65 512-10-55 wew.205.

https://koscian.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych