fb Wirtualny spacer
08 września 2022

Od września br. z uruchomionych przez gminę Śmigiel autobusów szkolnych mogą korzystać także inne osoby

Od września br. z uruchomionych przez gminę Śmigiel autobusów szkolnych mogą korzystać także inne osoby w ramach zakupionego biletu.

Burmistrz Śmigla 26 sierpnia 2022 r. podpisała umowę na realizację zadania pn. „Dowożenie uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz do placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie na podstawie biletów

miesięcznych w roku szkolnym 2022/2023”. Wykonawcą zadania jest Milla Spółdzielnia w Lesznie z siedzibą przy ul. Towarowej 1.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowożenia i odwożenia uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz do placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie w roku szkolnym 2022/2023 w ramach komunikacji regularnej.

Wykonawca zrealizuje dowozy i odwozy na wyznaczonych trasach z pierwszeństwem przejazdu uczniów na podstawie biletów miesięcznych.

W ramach utworzonych linii komunikacyjnych i kursów wykonawca będzie świadczyć odpłatne usługi transportowe na rzecz innych osób w ramach opłat biletowych z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo przejazdu przysługuje uczniom dojeżdżającym do szkół. Natomiast jedynie w ramach linii komunikacyjnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie Wykonawca nie będzie świadczyć usług transportowych na rzecz innych osób.

Rozkład jazdy dostępny jest na https://smigiel.pl/Rozklad_jazdy_autobusow.html

oraz na przystankach autobusowych

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych