fb Wirtualny spacer
21 września 2016

Wyniki podziału środków na realizację na terenie Gminy Śmigiel w 2016r. zadań w zakresie polityki sp

Wyniki podziału środków na realizację na terenie Gminy Śmigiel w 2016r. zadań w zakresie
polityki społecznej obejmujących aktywizację społeczną młodzieży z małych środowisk

 

 

L.p

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

 

 

Kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych INGA

Lokalne Grupy Działania

3060,00 zł

2.

Fundacja „Pomóc Inaczej”

Twórcze warsztaty „Mikołajki 2016” w Starym Bojanowie

4000,00 zł

 

 

L.p

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

 

 

Ocena ofert/punkty

1.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych INGA

Lokalne Grupy Działania

27,75

2.

Fundacja „Pomóc Inaczej”

Twórcze warsztaty „Mikołajki 2016” w Starym Bojanowie

25,50

 

Śmigiel, dnia 21.09.2016 r.

 

 

                                                                                                                                                                      Burmistrz Śmigla
/-/ Małgorzata Adamczak

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych