fb Wirtualny spacer
04 października 2016

XXIV sesja Rady Miejskiej Śmigla

Na wrześniowej sesji Rady Miejskiej Śmigla radni podjęli pięć uchwał. Z porządku obrad, do ponownego rozpatrzenia, został wycofany projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/388/09 dotyczący wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu działek położonych w Brońsku, Gniewowie, Machcinie, Nietążkowie, Nowej Wsi, Nowym Białczu, Olszewie, Parsku, Robaczynie, Sierpowie, Spławiu, Starej Przysiece Pierwszej, Wonieściu, Zygmuntowie, Żegrówku i Żydowie.

Dwie z podjętych na sesji uchwał dotyczyły gospodarki nieruchomościami. Radni wyrazili zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej położonej w Śmiglu stanowiącej własność gminy na nieruchomości gruntowe, również położone w mieście, należące do osoby fizycznej. Zamiana pozwoli na dokonanie sprzedaży przez gminę trzech działek budowlanych. Rada wyraziła również zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości w Morownicy, która stanowi fragment drogi gminnej i znajduje się na terenie podwórza Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Morownicy.

Dwie kolejne uchwały dotyczyły wprowadzenia zmian w kwestiach finansowych. Radni dokonali zmian w bieżącym budżecie gminy, a także analogicznie w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiany w budżecie dotyczyły m.in. wprowadzenia kwot dwóch dotacji: na świadczenia rodzinne w wysokości ponad 388 tys. złotych z Urzędu Wojewódzkiego oraz 45 tys. złotych z Urzędu Marszałkowskiego na remonty i utrzymanie wąskotorówki, jak również przewidywanych wydatków związanych z prowadzonymi oraz planowanymi inwestycjami.

Na sesji radni podjęli także uchwałę w sprawie przekazania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej skargi na czynności dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmiglu celem przeprowadzenia przez komisję postępowania kontrolnego i wydania opinii w sprawie.

Kolejną sesję przewodniczący rady zaplanował na 27 października br.

AKA  

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych