fb Wirtualny spacer
16 lutego 2024

Zaproszenie dla przedsiębiorców na spotkanie informacyjne z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego w Kościanie

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie
zaprasza przedsiębiorców na
spotkanie informacyjne z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego w Kościanie

29 lutego 2024 r. w godz. 9:30-11:30 - Uwaga! Zmiana terminu! na 7 marca 2024 r.
do Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, ul. Dworcowa 1.

Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

Ulgi w spłacie należności z tytułu składek ZUS:
- rozłożenie spłaty zadłużenia na raty,
- odroczenie terminu płatności,
- umorzenie należności,
Zmiany w prawie podatkowym w zakresie:
- podatku od towarów i usług,
- podatku dochodowym od osób fizycznych,
- zryczałtowanym podatku dochodowym,
- podatku od spadków i darowizn,
- podatku dochodowym od osób prawnych,
Nowe funkcjonalności mikrorachunku podatkowego
KSeF
Nowe usługi dostępne w e-Urzędzie Skarbowym
Oferta działalności OWP w Kościanie
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 27.02.2024r.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Więcej informacji pod nr tel. 65 512 77 83 i 797 508 207.

ZAPRASZAMY!

Ośrodek Wspierania
Przedsiębiorczości w Kościanie

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych