fb Wirtualny spacer
09 lutego 2022

Zaproszenie do udziału w Forum Rolniczym Powiatów Grodziskiego i Kościańskiego, które odbędzie się 17 lutego br.

Wielkopolska Izba Rolnicza, wspólnie z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi oraz pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje cykl spotkań pn. Wielkopolskie Fora Rolnicze. Ze względu na sytuację epidemiologiczną tegoroczne fora zostaną przeprowadzone w formie bezpłatnych webinarów.

Zapraszamy do udziału w FORUM ROLNICZYM POWIATÓW GRODZISKIEGO I KOŚCIAŃSKIEGO, które odbędzie się 17 lutego br., o godzinie 10.00.

W spotkaniu będzie można wziąć udział online, za pośrednictwem platformy ClickMetting. Dołączenie do spotkania będzie możliwe po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej WIR: www.wir.org.pl

w zakładce Fora Rolnicze. Platforma ClickMeeting umożliwia łączenie na wszystkich urządzeniach bez względu na system operacyjny. W ramach rejestracji należy podać adres email, na który następnie przesłany zostanie link z zaproszeniem do udziału w spotkaniu.

Organizowane corocznie przez samorząd rolniczy fora są płaszczyzną do wymiany informacji
oraz okazją do dyskusji na temat aktualnych problemów wsi i rolnictwa. Tematyka tegorocznego cyklu forów koncentrować się będzie wokół następujących zagadnień:

·         Krajowy Plan Strategiczny i wymogi związane z wdrażaniem tzw. Zielonego Ładu,

·         problematyka chorób zakaźnych i bioasekuracja w gospodarstwach rolnych,

·         gospodarska łowiecka i współpraca z kołami łowieckimi,

·         działania uruchamiane przez ARiMR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

·         wyniki doświadczeń i zalecenia Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych,

·         działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i plany rozdysponowania nieruchomości z Zasobu Skarbu Państwa na 2022 rok,

·         współpraca ze szkołami kształcącymi w kierunkach rolniczych,

·         współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich i Kółkami Rolniczymi,

·         ubezpieczenia wzajemne, jako forma samoorganizacji rolników w ograniczaniu ryzyka działalności,

·         instrumenty finansowania rolnictwa i ekonomika rolnictwa,

·         omówienie bieżących spraw, dotyczących funkcjonowania rolnictwa.

 

Wzorem lat ubiegłych w ramach spotkania zamierzamy odnieść się również do kwestii lokalnych oraz działań podejmowanych przez instytucje i służby szczebla powiatowego. Oprócz wysłuchania prelekcji specjalistów, będzie można wziąć udział w dyskusji i zadać pytania prelegentom.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Forum oraz prosimy o rozpowszechnienie informacji o jego organizacji. Na Państwa adres email została wysłana grafika, którą można udostępnić
za pośrednictwem Państwa strony internetowej i portali społecznościowych. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu spotkania oraz jego organizacji można uzyskać
pod nr tel. 575 130 960.

 

 Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie

/-/ Andrzej Hirowski

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych