fb
10 listopada 2017

10 lat INGI

30 października 2017 r. minęło 10 lat działalności Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „INGA”. Za organizacją niezliczona liczba napisanych projektów i konkursów, do których przystąpiło. 10 lat działalności to także napotkane trudności, niepowodzenia, ale też małe sukcesy, jakie udało się stowarzyszeniu osiągnąć.

Każdy rok to nowe wyzwania, oczekiwania i nadzieje, ale też nowi beneficjenci, sojusznicy, partnerzy i przyjaciele „INGI”. Stowarzyszeniu udało się zorganizować pięć edycji półkolonii, dwukrotnie zakupić wyprawki szkolne dla wybranych rodzin z gminy Śmigiel, zorganizować liczne zajęcia pozalekcyjne, warsztaty (m.in.: z pierwszej pomocy przedmedycznej, taneczne, kulinarne, logopedyczne, artystyczne, językowe itp.) zajęcia profilaktyczne (z psychologiem, terapeutą), spotkania międzykulturowe (z wolontariuszami z Ghany, Gruzji, Hiszpanii, Portugalii), spotkania międzypokoleniowe, warsztaty dla seniorów, gry miejskie, happeningi, akcje społeczne, spotkania ze specjalistami. Przez trzy lata, na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego, w ramach programu Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego, prezes stowarzyszenia, Izabella Szablewska, uczestniczyła w spotkaniach z liderkami z województwa wielkopolskiego. Ich celem było zaprezentowanie działalności „INGI” oraz "dobrych praktyk", a także wymiana doświadczeń i zmotywowanie liderek do działalności społecznej. Bezpośrednio z organizowanych przez „INGĘ” inicjatyw skorzystały 724 osoby w różnym wieku (dzieci młodzież, osoby dorosłe, seniorzy). Pośrednio trudno określić, bowiem odbyły się liczne imprezy o charakterze otwartym, happeningi, gry miejskie.

Sukces ma wielu ojców. Ten największy sukces ciągle przed nami jednak osiągnięcie tych małych dotychczasowych było możliwe dzięki wsparciu i życzliwości przychylnych osób i instytucji.

Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „INGA” serdecznie dziękuje za pomoc i wsparcie, okazaną życzliwość, dobre słowo i za dotychczasową współpracę: burmistrz Śmigla - Małgorzacie Adamczak, przewodniczącemu Rady Miejskiej Śmigla - Wiesławowi Kasperskiemu, dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Śmiglu - Robertowi Plewce, dyrektorom szkół: Marii Szudrze, Piotrowi Filipowiczowi, Tadeuszowi Ilmerowi, Pawłowi Szymkowiakowi, dyrektorowi Centrum Kultury w Śmiglu - Eugeniuszowi Kurasińskiemu, kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu - Barbarze Kuderskiej, prezes Stowarzyszenia Centrum PISOP z Leszna - Ewie Gałce, prezesowi zarządu Banku Spółdzielczego w Śmiglu - Aleksemu Adamczewskiemu, członkom stowarzyszenia oraz wolontariuszce Joannie Janowicz.

Szczególne podziękowania prezes stowarzyszenia kieruje do pań: Wandy Judek i Joanny Pawlickiej oraz Witolda Kulusa, a także dla partnerów, sojuszników i przyjaciół za pomoc i wsparcie w codziennej działalności stowarzyszenia.

Izabella Szablewska

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych